OS1/2/3/69

Continued entries/extra info

[Page] 69

Names -- Sheet -- Plan -- Page

Cnoc Fraoich -- 138 -- 9 -- 50
Creag nan Tigh -- 138 -- 13 -- 56
Chapel (in ruins) (Cill Mairi) -- 138 -- 13 -- 57
Craignish Point -- 148 -- 8 -- 64
Druim Bàn -- 130 -- 15 -- 11
Druim Beag -- 137 -- 12 -- 15
Druim an Achanarnich -- 137 -- 12 -- 16
Druim a' Chaisteil -- 137 -- 16 -- 18
Daill -- 138 -- 1 -- 22
Druim Righ -- 138 -- 3 -- 31
Dail nan Ceann -- 138 -- 5 -- 38
Druim Beag -- 138 -- 9 -- 49
Druim Loisgte -- 148 -- 4 -- 61
Druim Beithe -- 148 -- 4 -- 61
Dorus Mòr -- 148 -- 8 -- 64
Eilean an Dùin -- 130 -- 13 -- 3
Eilean Buidhe -- 130 -- 13 -- 3
Eilean Arsa -- 130 -- 13 -- 5
Eilean Ona -- 137 -- 16 -- 17
Eilean Carnaich -- 138 -- 6 -- 40
Eilean Traidh - 138 -- 6 -- 41
Eilean Inshaig -- 138 -- 6 -- 45
Eilean na Nighinn -- 138 -- 9 -- 51
Eilean Mhic Chrion -- 138 -- 10 -- 53
Eilean Buidhe -- 138 -- 13 -- 56
Eilean Dubh -- 138 -- 13 -- 58
Fort -- 130 -- 13 -- 3
Fraoch Eilean -- 130 -- 13 -- 5
Fort -- 130 -- 13 -- 6
Fort (An Dùn) -- 130 -- 14 -- 9
Fort -- 137 -- 12 -- 16
Fort (Dun Glas) -- 138 -- 1 -- 24
Fort (Dun Ailne) -- 138 -- 5 -- 37
Fort -- 138 -- 6 -- 39
Free Church on the site of Tigh na h-Urnuighe -- 138 -- 6 -- 44
Fort -- 138 -- 9 -- 50
Fort -- 138 -- 9 -- 51
Fort (Dun Mhuilig) -- 138 -- 13 -- 55
Gemmil -- 138 -- 1 -- 23
Gartcharran -- 138 -- 13 -- 56
Inshaig Cottage -- 138 -- 6 -- 40
Kilbride -- 130 -- 15 -- 12
Kirkton -- 138 -- 13 -- 57
Lergychoniemore -- 130 -- 14 -- 7
Lergychoniebeag -- 130 -- 14 -- 8
Loch Beag -- 137 -- 16 -- 18
Liath Sgeir -- 138 -- 1 -- 22
Loch a' Mhadaidh -- 138 -- 2 -- 27
Loch na Ardla -- 138 -- 2 -- 27
Loch na Bèiste -- 138 -- 2 -- 28
Lochan a' Chlaiginn -- 138 -- 2 -- 30
Lochan Diol Choinnich -- 138 -- 5 -- 36
Loch Fada -- 138 -- 5 -- 37
Learigoligan -- 138 -- 6 -- 40
Leac an Duine-chòire -- 138 -- 9 -- 47
Loch Mhic Mhàirtein -- 138 -- 9 -- 48
Loch Craignish -- 138 -- 13 -- 58
Mullach Dubh -- 130 -- 14 -- 8
Meall Reamhar -- 138 -- 2 -- 27
Manse -- 138 -- 6 -- 42
Na Gairnial -- 137 -- 16 -- 17
Port Mhic Isaaic -- 138 -- 1 -- 21
Port Caol -- 138 -- 1 -- 24
Post Office -- 138 -- 6 -- 43
Port nan Athlaich -- 148 -- 4 -- 60
Port an Lionaidh -- 148 -- 4 -- 61
Rudh' a' Chùirn -- 138 -- 1 -- 21
Rudha Barr na Coille -- 138 -- 5 -- 35
Rudha na Traighe -- 148 -- 8 -- 63
Rudh' a' Chrainn -- 148 -- 8 -- 63
Rudh' an Lionaidh -- 148 -- 8 -- 64
Sgeir nan Ron -- 130 -- 13 -- 4

  Transcribers who have contributed to this page.

Alison James- Moderator, Eleanor Evans

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.