OS1/2/3/68

Continued entries/extra info

[Page] 68

Index

Names -- Sheet -- Plan -- Page

Allt a' Chait -- 130 -- 14 -- 9
Allt an Tri-chrioch -- 130 -- 15 -- 11
Allt a' Hoshuim -- 130 -- 15 -- 11
Achanarnich Bay -- 137 -- 16 -- 17
An Nighean Clèirich -- 137 -- 16 -- 18
Allt Bealach Arsa -- 138 -- 1 -- 23
Allt Dubh -- 138 -- 1 -- 24
Ardlarach -- 138 -- 2 -- 28
Acharonach -- 138 -- 2 -- 29
Ardfern -- 138 -- 6 -- 41
Achanarnich -- 138 -- 9 -- 49
Aird -- 148 -- 4 -- 59
An Fhang -- 148 -- 8 -- 63
Am Prìosan -- 149 -- 1 -- 65
Bàgh Carraige Mòire -- 130 -- 13 -- 6
Barrichbean -- 130 -- 14 -- 7
Barran an Aoil -- 130 -- 14 -- 9
Barravullin -- 130 -- 14 -- 10
Barbreck River -- 130 -- 15 -- 11
Barrananaoil -- 130 -- 15 -- 13
Burial Vault (Campbell family) -- 130 -- 15 -- 13
Bàgh Bàn -- 137 -- 12 -- 15
Bonnach Mòr -- 137 -- 12 -- 16
Bagh an Tigh-Stoir -- 138 -- 1 -- 21
Bealach Arsa -- 138 -- 1 -- 22
Barr na Moine -- 138 -- 1 -- 25
Barr Creagach -- 138 -- 2 -- 29
Barbreckmore -- 138 -- 2 -- 29
Burial Ground -- 138 -- 2 -- 30
Barbreck House -- 138 -- 3 -- 31
Barr na Coille -- 138 -- 5 -- 35
Bàgh Dail nan Ceann -- 138 -- 5 -- 38
Beinn an Dùin -- 138 -- 6 -- 39
Barachan -- 138 -- 9 -- 47
Barr Mòr -- 138 -- 9 -- 47
Barrfada -- 138 -- 9 -- 48
Bàgh Dùn Mhuilig -- 138 -- 13 -- 55
Burial Ground -- 138 -- 13 -- 57
Bàgh na Cille -- 148 -- 4 -- 60
Carraig Mhòr -- 130 -- 13 -- 5
Carraig Bheag -- 130 -- 13 -- 6
Cnoc an t-Seoil -- 130 -- 15 -- 12
Creagach Chrosgach -- 137 -- 12 -- 15
Chapel (Private) -- 137 -- 16 -- 19
Craignish Castle -- 137 -- 16 -- 19
Cnoc Smùdain -- 138 -- 1 -- 23
Cnoc nan Gobhar -- 138 -- 1 -- 24
Creag nam Mùran -- 138 -- 1 -- 24
Creag Bhreac -- 138 -- 1 -- 26
Creag Dubh -- 138 -- 2 -- 30
Cairn (Remains of) -- 138 -- 3 -- 33
Culbhaic -- 138 -- 5 -- 35
Clach Bharr -- 138 -- 5 -- 36
Cairns -- 138 -- 5 -- 38
Cairn -- 138 -- 6 -- 40
Church -- 138 -- 6 -- 41
Corran-beag -- 138 -- 6 -- 42
Clach an t-Sagairt -- 138 -- 6 -- 43
Creag a' Chait -- 138 -- 9 -- 48
Corranmore -- 138 -- 9 -- 49

  Transcribers who have contributed to this page.

Alison James- Moderator, Margaret Ferguson Burns

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.