OS1/33/33/49

Continued entries/extra info

[Page] 49
INDEX
Rogart 1/2500

Names of Objects -- Page
Achadh-a’-bhraoil -- 6
Achadh Doir' an Daimh -- 35
Achadh-nan-garaidhean -- 16
Achastaile -- 3
Acheillie -- 24
Allt Achadh a’ Bhraoil -- 6
Allt an Torra Bhric -- 13
Allt Reidh chalmai -- 38
Allt Bad a’ Chrasgaidh -- 42
Allt Garbh -- 16
Allt Mòr -- 30
Allt Loch na Saobhaidhe -- 16
Amhainn an t-Srath a’ Chàrnaich -- 38
Amhainn Leadaichte -- 13
An Dróighneach -- 37
An t-Sròn -- 24
Ardochu -- 23
Allt an Ridhe Chreagaich -- 37
Ard a’ Chlachain -- 43
Badachrasgaidh -- 42
Bad an Fheidh -- 31
Bail-a'-chlaiginn -- 20
Blarich -- 3
Blarich Bridge -- 5
Blarmor -- 15
Cairn (Remains of) -- 20
Church -- 26
Church Site of -- 32
Clais na Beinne -- 35
Cluaranach -- 8
Cnoc an Daraich -- 30
Cnoc an Dubhlain -- 11
Cnoc an Fhithich -- 43
Cnoc-an-t-sithein -- 25
Cnoc an t-Socaich -- 9
Cnoc Lochan Lain Bhuidhe -- 27
Coir'-ach'-a'-bhraoil -- 28
Corn Mill -- 14
Corn Mill -- 41
Corry -- 39
Creag a’ Bhata -- 30
Creagan Glas -- 16
Creag a’ Mhuillein -- 24
Creag Bail' a' Chlaigain -- 15
Creag Bhlàrach -- 3
Creag Bhreac -- 9
Creagnacoire -- 15
Creag na Dalach Moire -- 29
Creag na Craoibhe -- 9
Creag na Croiche -- 10
Cruinn nam Marbh -- 7
Culdreathain -- 16
Davochbeg -- 34
Dalmore -- 14
Dail-nam-breac School -- 5
Drochaid a’ Mhuilinn Luathaidh -- 39
East Kinnauld -- 45
Eiden -- 45
Féith Dhubh -- 36
Free Church -- 10
Free Church School -- 11
Free Church School -- 20
Garbh-allt -- 39
Glebe -- 26
Hut Circle -- 25
Inchcape -- 27
Leathad -- 18
Leadaichte -- 13
Little Rogart -- 18
Lochan Breac -- 23
Loch-nan-Ubhlan -- 28
Loch-nan-ubhlan -- 28
Loch Beag na h-Airidhe -- 29
Loch Mòr na h-Airidhe -- 27
Manse -- 10
Manse -- 21
Meall Mòr -- 35
Milltonbank -- 21
Morness -- 13
Muie -- 23
Pictish Tower (Remains of) -- 42
Brough (O.E.) [Old English] -- 42
Pitfure -- 12
Pittentrail -- 32
Pittentrail Bridge -- 44
Pittentrail Inn -- 40
Pittentrail Mills -- 33
Post Office -- 40
Reidhchalmai -- 19
Reidh Chalmai -- 38
Reidlin -- 40
Rhimusaig -- 41
River Fleet -- 34
Rogart Ph [Parish] -- 1
Rogart -- 18
Rogart Park -- 19
Rogart Station -- 33
Rossal -- 7
Rovie -- 31
St Callan's Chapel Site of -- 47
Site Of The Conflict of Torran Dubhach -- 12
School -- 17

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.