OS1/33/15/21

Continued entries/extra info

[page] 21
(NAME BOOK).
INDEX.

Names of Objects -- Sheet -- Page
Allt a Mhuilinn -- 39 -- 18
An Dornaidh -- 39 -- 6
An Fhaodhailinn -- 39 -- 11
Bogha Clach an Earna -- 39 -- 16
Bogha nam Biast -- 39 -- 7
Camas an Lochain -- 39 -- 12
Camus an Tuiridh -- 39
Camas nam Bùth --9 -- 16
Cleit Mhòr -- 39 -- 10
Cnoc a' Bhùthain -- 39 -- 13
Cnoc Aird na Faoilinn -- 39 -- 10
Cnoc Clais an Uisge -- 39 -- 13
Cnoc Corr -- 39 -- 3
Cnoc na Buaile -- 39 -- 3
Cnoc na Caorach Glaise -- 39 -- 13
Cnoc na Leacaig -- 39 -- 3
Cnoc na Pollaig -- 39 -- 9
Creag Ard -- 39 -- 9
Dubh Sgeirsan -- 39 -- 15
Eilean a' Bhuic -- 39 -- 6
Edderachylis -- 39 -- 1
Geodh Bun a' Gharaidh -- 39 -- 11
Geodh Dubh -- 39 -- 5
Geodh Eanruig -- 39 -- 9
Geodh Gorm -- 39 -- 5
Geodh na Creig' Airde -- 39 -- 15
Geodh na Leacaig -- 39 -- 9
Geodh nan Cliabh -- 39 -- 6
Lad na Sgeire Fiaclaich -- 39 -- 17
Leac an Dornaidh -- 39 -- 5
Leach na h-Oilire -- 39 -- 5
Leathad nan Cruineachd -- 39 -- 13

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator, Ian Downie

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.