OS1/17/51/132

Continued entries/extra info

[Page] 132

INDEX

Names of Objects -- Page

Doire Thana -- 19
Drochaid na Luib -- 117
Druim na h-Aimhne -- 110
Eas an Fhithich -- 39
Eas Càrn na h-Earbaige -- 120
Eas Dubh -- 57
Eas Maol Mhairi -- 39
Eas nam Broc -- 43
Eas Socach -- 120
Easter Achnaheglish -- 108
Eshie Wood -- 97
Fasnakyle -- 32
Fasnakyle Bridge -- 32
Fasnakyle Wood -- 49
Fasnakyle Forest -- 14B
Féith an Dàim -- 93
Féith a' Ghiubhais -- 20
Féith na Caillich -- 71
Fraoch-choire -- 15
Free Church -- 49
Garbh-bhealach -- 60
Garbh-uisge -- 9
Garbh-uisge -- 83
Garve Bridge -- 128
Glac Daraich -- 73
Glac an Sgòrnain -- 8
Glac an t-Seilich -- 42
Glac nam Meirleach -- 83
Gleann Fiadhach -- 71
Glen Affric -- 54
Glenaffric Hotel -- 35
Glen Cannich -- 24
Glenstrathfarrar Forest -- 5
Glùn Coire na Buidheig -- 6
Glencannich Forest -- 14A
Guisachan Fall -- 97
Guisachan House -- 108
Hilton Cottage -- 128
Hilton Lodge -- 128
Innis Bhuidhe -- 101
Invercannich -- 33
Kerrow Burn -- 33
Kerrow House -- 50
Kerrow Wood -- 52
Knockfin -- 107
Knockfin Bridge -- 107
Larach Tigh nam Fionn -- 45
Leachdann an Ruighe Dhuibh -- 114
Leachd Ghorm -- 4
Leachd nam Buidheag -- 124
Leichtry -- 8
Leitir Beithe -- 88
Loch an Amair -- 95
Loch Affric -- 78
Loch Ath a' Bhàn -- 11
Loch a' Chlaidheimh -- 91
Loch a' Chreagain Shoilleir -- 127
Lochan Coire Coulavie -- 57
Lochan Coire Ghàidheil -- 56
Lochan Dubh Cùl na Cteige -- 90
Lochan Dubh Thiormaich -- 125
Loch an Eang -- 92
Loch a' Ghabhalaich -- 95
Loch a' Gharbh-bhealaich -- 60
Loch a' Ghreidlein -- 112
Loch an Laghair -- 81
Lochan a' Mhill Dhuibh -- 28
Lochan na Craoibhe -- 127
Lochan na Cuidhe -- 30
Loch an Staca -- 124
Loch Beinn a' Mheadhoin -- 91
Loch Car -- 26
Loch Càrn Bingally -- 46
Loch Càrn na Glas-leitire -- 99
Loch Còsach -- 77
Loch Craskie -- 30
Loch Caoireach -- 111
Loch Innis Gheamhraidh -- 102
Loch Lapaich -- 75
Loch Mullardoch -- 17
Loch na Beinne Bige -- 109
Loch na Beinne Mòire -- 112
Loch na Caillich -- 79
Loch na h-Eiridh -- 76
Loch nan Eun -- 88
Loch nam Faogach -- 126
Loch nam Freumh -- 111
Loch nan Gillean -- 79
Loch na Gobhlaig -- 40
Loch na Gobhlaig -- 111
Loch nan Luch -- 112
Loch nan Sean-each -- 90
Loch Pollan Buidhe -- 81
Loch Pollan Fearna -- 70
Loch Salach a' Ghiubhais -- 84
Loch Sealbhag -- 1[1]
Loch Tuill Bhearnach -- 1
Loch Uaine -- 5[5]
Lubguish -- [7]
Mam Car -- [25]
Mam Sodhail -- [59]

Transcriber's notes

Due to a tear at the bottom of the page, some page numbers are missing or obscured, I have supplied these by finding the entry on its page.

  Transcribers who have contributed to this page.

George Howat

  There are no linked mapsheets.