OS1/17/35/149

Continued entries/extra info

[page] 149

Names of Objects - - Page
Gleann a' Chaim Dhoire - - 10
Gleann Domhanaidh - - 134
Gleann Suileag - - 29
Glenfintaig - - 72
Glenfintaig House - - 63
Glen Gloy - - 62
Glen Loy - - 34
Glen Mallie - - 18
Gleann Cia-aig - - 68
Glenmallie - - 22
Goil reis - - 77
Goirtean nan Craobh - - 65
Gray Mare's Tail - - 54
Grianan - - 72
High Bridge - - 119
Highbridge - - 119
Hotel - - 125
Innis nam Bord - - 71
Innis nan Cnamh - - 71
Inver Mallie - - 12
Inverskilavulin - - 37
Inverskilavulin Bridge - - 97
Kilmallie (Parish) - - 1
Kilmonivaig - - 83
Kilmonivaig (Parish) - - 1
Leacnapoldhu - - 120
Leanachan - - 142
Lindalie - - 117
Lochaber - - 113
Loch Arkaig - - 62
Loch Briobaig - - 11
Loch Lochy - - 80
Loch na Cairidh - - 56
Lochan Druim a' Ghiubhais - - 14
Lochan nan Trì Chrìoch - - 93
Lodge - - 90
Lodge - - 124
Lòn Lianachan - - 139
Low Bridge - - 69
Manse - - 121
Manse - - 78
Market Stance - - 124
Mausoleum - - 63
Meall an t_Seamraig - - 43
Meall Dubh - - 114

  Transcribers who have contributed to this page.

David Glass

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.