OS1/2/68/403

Continued entries/extra info

[Page] 403
(NAME BOOK).
INDEX.

Names of Objects -- Page -- Sheet
Tòm Giubhais -- 103 -- 6
Tòm na Craoibhe Giubhais -- 29 -- 4
Tòm na Droma Sleamhain -- 345 -- 29
Tòm na h-Eilde -- 269 -- 18
Tòm na h-Eilde -- 214 -- 10
Tòm nam Fòidean -- 38 -- 4
Tòm nan Dearcan Fithich -- 137 -- 9
Tòm nan Eildean -- 117 -- 7
Tòm nam Fineachan -- 65 -- 5
Tòm Odhar -- 308 -- 19
Tòm Ruadh -- 57 -- 5
Tòm Uaine -- 310 -- 19
Torebane -- 79 -- 5
Tòrr an Daraich -- 232 -- 11
Tòrr an Dùin -- 364 -- 29
Tòrr an Fhamhair -- 355 -- 29
Tòrr an Fhiuch -- 356 -- 29
Tòrr an Lochain -- 56 -- 5
Tòrr an Tairbeirt -- 90 -- 5
Tòrr Bàn -- 83 -- 5
Tòrr Bàn an Aird -- 83 -- 5
Tòrr Bàn na Molaiche -- 85 -- 5
Tòrr Giubhais -- 53 -- 5
Tòrr Mhic Gille Ruaidh -- 153 -- 9
Tòrr Mòr -- 110 -- 6
Tòrr Linne Dhughaill -- 56 -- 5
Tòrr a’ Chomhlaidh -- 96 -- 6
Tòrr nam Broc -- 84 -- 5
Tòrr nan Ceann -- 328 -- 28
Tòrr nan Druidean -- 83 -- 5
Torran Giubhais -- 35 -- 4
Torran na Mointich -- 378 -- 43
Torran nan Crann -- 199 -- 10
Trislaig -- 223 -- 11
Uillt an t-Sìthean -- 282 -- 18
Uillt Beithe -- 140 -- 9
Uillt Choire Ghlais Mhòir -- 363 -- 18
Uillt Coire na Crionaiche -- 316 -- 19
Uillt Sgòr na Greine -- 277 -- 18
Wauchan -- 48 -- 5

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.