OS1/2/63/128

Continued entries/extra info

[Page] 128

Name of Objects -- Sheet -- Page
Dubh-sgeir -- 74 -- 115
Dùn Bàn -- 74 -- 115
Dùn Beag -- 60 -- 38
Dùn Channa -- 59 -- 15
Dùn Easubric -- 60 -- 37
Dùn Mòr -- 60 -- 38
Dùn Teadh -- 59 -- 15
Dùn nam Berbh -- 59 -- 27
Eag na Maoile -- 72 -- 103
Ealaist -- 59 -- 35
Earnagrean -- 53 -- 3
Easubric -- 60 -- 37
Eilean Àrd nan Uan -- 72 -- 109
Eilean Corrach -- 72 -- 109
Eilean Ghreannabric -- 60 -- 40
Eilean Ghille Mhairtein -- 59 -- 36
Eilean Sgaothaig -- 72 -- 111
Eilean a' Bhaird -- 59 -- 36
Eileanan Bhrè-sgòr -- 59 -- 17
Eilean na Each -- 72 -- 104
Fang Mòr -- 74 -- 114
Fang a' Ghille Ruaidh -- 72 -- 107
Fang na Fola -- 59 -- 21
Fang nan Copag -- 72 -- 104
Fearann Laimhrige -- 67 -- 90
Fiadh-innis -- 66 -- 78
Fionn-ard -- 74 -- 116
Fionn Chrò -- 60 -- 54
Feur-lochan -- 72 -- 107
Garbh Asgarnish -- 54 -- 13
Garbh Sgeir -- 60 -- 38

  Transcribers who have contributed to this page.

hillhere

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.