OS1/2/57/234

Continued entries/extra info

[Page] 234

Names -- Sheet -- Page
Fort -- 179 -- 150
Fort -- 179 -- 153
Fàs-choill -- 179 -- 154
Feur' Lochan -- 180 -- 159
Faire Odhar Niall -- 180 -- 163
Free Church -- 180 -- 179
Fort (Ach an Duin) -- 180 -- 197
Fort (Dùn Fhuarlit) -- 190 -- 211
Fort (Dùn a' Bhuilg) -- 190 -- 212
Fearnoch -- 190 -- 212
Gallchoile -- 159 -- 5
Gleann Sabhail -- 159 -- 9
Gortan-eorna (In ruins) -- 159 -- 9
Garoib -- 160 -- 13
Gartnaguanoch -- 160 -- 13
Gleann Loch -- 160 -- 23
Gleann a' Bhainne -- 160 -- 23
Gabhaloch -- 170 -- 79
Gleann Buidhe -- 170 -- 81
Gortan-a'-ghobhainn -- 170 -- 123
Gleann Beag -- 180 -- 166
Gleann Dubh -- 180 -- 166
Gleann Tarsuinn -- 180 -- 167
Gleann Smeura -- 180 -- 167
Gleann Cinn-locha -- 180 -- 168
Garadh Mòr -- 180 -- 172
Gleann dà Leirg -- 180 -- 175
Glas Eilean -- 190 -- 224
Inn -- 169 -- 30
Inverneil Burn -- 170 -- 86
Island of Danna -- 179 -- 118
Kilmory Mill (Corn) -- 160 -- 15
Kintallin -- 169 -- 31
Kilmory -- 169 -- 53
Kilmichael of Inverlussa -- 170 -- 75
Kilmichael Hill -- 170 -- 78
Keillmore (Ferry House) -- 179 -- 95
Keills Port -- 179 -- 96
Keillbeg -- 179 -- 100
Kilbride -- 179 -- 107
Kilmory Burn -- 179 -- 149
Kilmory Bay -- 190 -- 206
Kilmory -- 190 -- 216
Lochan Barra Challtuin -- 159 -- 3
Lochan Tuim nan Tubhadh -- 159 -- 3
Lochan Mhaoldonuich -- 159 -- 4
Lochan nan Gobhar -- 159 -- 5
Leth Sgeir -- 159 -- 6
Lochan Fhir Mhaoil -- 159 -- 9
Loch Coill a' Bharra -- 160 -- 13
Loch Losguinn -- 160 -- 13
Lochan Bhoc -- 160 -- 19
Loch an Add -- 160 -- 21
Loch na Bric -- 160 -- 21
Loch McKay -- 160 -- 21
Loch na Faoilinn -- 160 -- 22
Loch Sween -- 169 -- 27
Loch a' Bhealaich -- 169 -- 33
Leachy -- 169 -- 34
Learg Mhòr -- 169 -- 40
Lower Farnoch -- 169 -- 40
Lochan Taynish -- 169 -- 42
Loch Sgeir -- 169 -- 43
Linne Mhuirich -- 169 -- 53
Loch a' Mhuilinn -- 169 -- 55
Loch nam Ban -- 169 -- 62
Loch nam Breac Buidhe -- 169 -- 62
Loch Craiglin -- 170 -- 67
Lagan (Ruins) -- 170 -- 69
Laganruere (Ruins) -- 170 -- 69
Loch Clachaig -- 170 -- 70
Loch na Làimh -- 170 -- 70
Lochan Làraiche -- 170 -- 70
Lochan na h-Inghinn -- 170 -- 71
Loch nam Breac Buidhe -- 170 -- 80
Loch na h-Uamhaidh -- 170 -- 82
Loch na Craige Gràinde -- 170 -- 83
Loch na Sgratha -- 170 -- 83
Loch nan Eilthireach -- 170 -- 84
Loch na h-Ingheim -- 170 -- 87
Loch a' Mhadaidh -- 170 -- 88
Lòn Airidhe -- 170 -- 89
Lann an t-Sagairt -- 179 -- 99
Loch Càm a' Phuirt -- 179 -- 108
Lòn Bàn -- 179 -- 108
Loch na Cille -- 179 -- 111
Loch na Cille -- 179 -- 113

  Transcribers who have contributed to this page.

hillhere

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.