OS1/2/35/282

Continued entries/extra info

[Page] 282
(NAME BOOK)

INDEX

Name of Object -- Page

Lag Odhar -- 36
Lag a' Bhàta -- 247
Lag na h-Aibhne -- 37
Laggan Bay -- 11
Laogh na Boinne Duibhe -- 237
Larachaluil -- 203
Leac a' Ghreadain -- 130
Leac a' Mhuir-lain--216
Leac an Fheòir -- 90
Leac nan Laoigh -- 208
Leacan Bànaig -- 176
Leacan Dubha -- 133
Leacan -- 174
Leacann Mhic Ghille Ghuirm -- 238
Leacan na Cathrach -- 209
Leacann na Coille -- 203
Leanavore -- 188
Leana na Feannaige -- 99
Leorin -- 47
Leorin River -- 49
Linn' a' Ghàidhil -- 4
Lipachlairy -- 158
Loch Ardachie -- 199
Loch Dhomhnuill -- 15
Loch Dubh -- 15
Loch Dubh -- 21
Loch Eanin--11
Loch Eighinn -- 32
Loch Eidhinn -- 40
Loch Kinnabus -- 192
Loch Indaal -- 69
Loch Muchairt -- 77
Loch an Leinibh -- 21
Loch an Lin -- 74
Loch an Tairbh -- 20
Loch na Beinne -- 228
Loch na Maolaig -- 45
Loch na Mòine -- 30
Loch nan Gillean -- 197

  Transcribers who have contributed to this page.

elxosn

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.