OS1/2/27/75

Continued entries/extra info

[Page] 75

Names -- Sheet -- Plan -- Page
Auchindarroch -- 160 -- 16 -- 11
Artillery Volunteer Battery -- 160 -- 16 -- 13
Ardrishaig Hotel -- 170 -- 4 -- 17
Ardrishaig -- 170 -- 8 -- 21
Argyle Cottage -- 170 -- 8 -- 23
Attichuan Cottage -- 170 -- 8 -- 23
Annfield -- 170 -- 8 -- 23
Allt na Criche -- 170 -- 16 -- 29
Auchbraad -- 170 -- 16 -- 30
Am Barr -- 170 -- 16 -- 30
Alltan Chraobh-uinnseann -- 180 -- 4 -- 37
Airidh-na-brodaig (Ruin) -- 181 -- 13 -- 40
Allt Airidh-na-brodaig -- 181 -- 13 -- 40
Allt Airidh Gaothaich -- 191 -- 16 -- 42
Allt Airidh Creagaich -- 191 -- 16 -- 42
Abhain na Cùile -- 191 -- 16 -- 44
Alltan Dreasach -- 191 -- 16 -- 45
Allt Clachach Chuilionn -- 192 -- 1 -- 49
Allt na Bèiste -- 192 -- 1 -- 49
Ard nan Ròn -- 192 -- 1 -- 50
An Dùnan -- 192 -- 5 -- 51
Ashens -- 192 -- 9 -- 57
Achad-nam-fiadh -- 192 -- 9 -- 59
Alltan Ciòn'thair -- 192 -- 9 -- 60
Allt an Luaidh -- 192 -- 9 -- 61
Am Binnein -- 192 -- 13 -- 65
Black Rock -- 160 -- 11 -- 3
Badden -- 160 -- 12 -- 7
Badden Burn -- 160 -- 12 -- 7
Brackly -- 170 -- 4 -- 15
Burial Ground (private) -- 170 -- 4 -- 20
Brenfield Point -- 170 -- 12 -- 27
Brenfield -- 170 -- 16 -- 29
Brenfield Bay -- 170 -- 16 -- 29
Barr Challtuinn -- 170 -- 16 -- 30
Burial Ground -- 170 -- 16 -- 32
Bagh an Tailleir -- 180 -- 4 -- 36
Baliver (Ruins) -- 191 -- 16 -- 45
Barmore Island -- 192 -- 5 -- 53
Bàgh Eich Bhàin -- 192 -- 5 -- 54
Barmore Burn -- 192 -- 9 -- 58
Barr Hill -- 192 -- 9 -- 58
Barfad -- 192 -- 9 -- 60
Burial Ground -- 192 -- 13 -- 70
Barran -- 192 -- 13 -- 72
Carn Bàn -- 160 -- 11 -- 3
Carndubh Burn -- 160 -- 11 -- 5
Creag Ghlas -- 160 -- 11 -- 5
Craigglass -- 160 -- 12 -- 7
Craig Glass Burn -- 160 -- 12 -- 7
Crinan Canal -- 160 -- 12 -- 7
Calman Villa -- 170 -- 4 -- 15
Cnoc Odhar -- 170 -- 4 -- 16
Cnoc Breac -- 170 -- 4 -- 18
Canal House -- 170 -- 8 -- 22
Church (Quoad Sacra) -- 170 -- 8 -- 22
Chatsworth Cottage -- 170 -- 8 -- 24
Creag a' Ghuail -- 170 -- 12 -- 25
Chapel (Site of) -- 170 -- 16 -- 32
Church -- 170 -- 16 -- 33
Creag Hamilton -- 180 -- 4 -- 35
Clach Hamilton -- 180 -- 4 -- 35
Cnoc Glas -- 180 -- 4 -- 36
Creagan Beag -- 180 -- 4 -- 37
Creagan Mòr -- 180 -- 4 -- 37
Clach an Easbuig -- 181 -- 13 -- 39
Cruach nan Cuileag -- 191 -- 16 -- 41

  Transcribers who have contributed to this page.

hillhere

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.