OS1/2/19/150

Continued entries/extra info

[Page] 150

Names -- Sheet -- Plan -- Page

Lochan na Lairige -- 98 -- 4 -- 42
Lodge -- 98 -- 7 -- 45
Longistan -- 98 -- 7 -- 46
Longasdale -- 98 -- 8 -- 51
Lower Gleann Sheileach -- 98 -- 11 -- 62
Lòn Mòr -- 98 -- 11 -- 63
Lochan a' Bhuilg Bhin -- 98 -- 12 -- 67
Lochan na Croise -- 98 -- 14 -- 72
Laggan -- 98 -- 15 -- 73
Loch na Gleann na Bheathrach -- 98 -- 15 -- 74
Lusragan Burn -- 99 -- 1 -- 83
Lochan Dubh -- 99 -- 5 -- 86
Lochan Barr a' Chlaiginn -- 99 -- 9 -- 88
Loch Nell -- 98 -- 13 -- 93
Lochan Còrr Chnoic -- 98 -- 13 -- 95
Lochan Trì-chrioch -- 110 -- 2 -- 99
Lag na Cille -- 110 -- 3 -- 108
Lerags House -- 110 -- 7 -- 125
Lerags -- 110 -- 7 -- 125
Lower Ardoran -- 110 -- 7 -- 126
Loch Feochan -- 110 -- 7 -- 128
Lower Ardentallan -- 110 -- 10 -- 133
Maiden Island -- 98 -- 3 -- 31
Meall nan Coileach -- 98 -- 4 -- 39
Meall Reamhar -- 98 -- 4 -- 41
Meall an t-Sagairt -- 98 -- 4 -- 42
Muir Croft -- 98 -- 8 -- 56
Moleigh -- 98 -- 16 -- 77
Meall Reamhar -- 99 -- 9 -- 87
Meall Buidhe -- 110 -- 2 -- 100
Manse -- 110 -- 4 -- 114
Minard -- 110 -- 6 -- 121
Minard Point -- 110 -- 6 -- 123
Mullach Bàn -- 110 -- 5 -- 141
Port na Mairt -- 98 -- 3 -- 31
Port Mòr -- 98 -- 3 -- 35
Pennyfuar -- 98 -- 4 -- 39
Pollivinister -- 98 -- 8 -- 52
Powder Magazine -- 98 -- 8 -- 52
Port nan Cuile -- 98 -- 14 -- 69
Port Carraig na Maraig -- 98 -- 14 -- 70
Port Làthaich -- 98 -- 14 -- 71
Port Cuthaich -- 110 -- 2 -- 97
Portan Sean Chaisteil -- 110 -- 2 -- 98
Port na Fràigh-linne -- 110 -- 2 -- 99
PH (Public House) -- 110 -- 4 -- 114
Port an Reidhlein -- 110 -- 6 -- 117
Port nam Meirleach -- 110 -- 6 -- 122
Port Nighean an Righ -- 110 -- 6 -- 122
Port an Dunain -- 110 -- 6 -- 123
Port an t-Sruthain -- 110 -- 6 -- 124
Port a' Bhata -- 110 -- 10 -- 133
Rudha na Liathaig -- 86 -- 12 -- 3
Rudha Garbh -- 86 -- 12 -- 8
Rudha na h-Earba -- 86 -- 15 -- 9
Rudh' Ard nan Leum -- 87 -- 9 -- 17
Rudha Riabhach -- 87 -- 9 -- 17
Reservoir -- 98 -- 4 -- 41
Rudha Tolmach -- 98 -- 11 -- 59
Rashoil -- 98 -- 11 -- 63
Rudh' an Fheurain -- 98 -- 14 -- 71
River Lonan -- 99 -- 9 -- 89
Rudha nam Moine -- 99 -- 9 -- 89

  Transcribers who have contributed to this page.

Alison James- Moderator, John Dand

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.