OS1/2/1/117

Continued entries/extra info

[Page] 117

Names -- Sheet -- Plan -- Page

Inn -- 87 -- 9 -- 85
Inveresragan -- 88 -- 5 -- 100
Inverawe House --- 100 -- 2 -- 109
Kinloch -- 72 -- 12 -- 6
Kintaline Mill (Corn) -- 73 -- 13 -- 35
Kiel Crofts -- 73 -- 13 -- 41
Kennacraig -- 88 -- 9 -- 101
Kenmore (in ruins) -- 88 -- 9 -- 103
Kenmore Bay -- 88 -- 9 -- 103
Lochnell House (in ruins) -- 72 -- 16 -- 11
Lochan Dubh -- 73 -- 13 -- 39
Leaba Fhalaich -- 86 -- 4 -- 48
Lochan nan Ròn -- 87 -- 1 -- 63
Ledaig -- 87 -- 5 -- 67
Ledaig Burn -- 87 -- 5 -- 68
Lochan nan Ràth -- 87 -- 6 -- 74
Laga Beaga -- 87 -- 6 -- 74
Lochan a' Chairn -- 87 -- 6 -- 74
Leac Mac Mios -- 87 -- 7 -- 76
Lagan Laoigh -- 87 -- 7 -- 76
Lagan Fairbh -- 87 -- 7 -- 77
Linnhe Loch -- 72 -- 12 -- 6
Loch Creran -- 73 -- 7 -- 17
Lag an Fhiodhain -- 87 -- 7 -- 78
Ledaig Point -- 87 -- 9 -- 85
Lochan na Beithe -- 87 -- 10 -- 87
Lochan-na-beithe -- 87 -- 10 -- 87
Loch Etive -- 87 -- 11 -- 105
Law -- 88 -- 14 -- 107
Linne na Curaich -- 100 -- 2 -- 110
Linne Buidh -- 100 -- 2 -- 110
Moss --- 73 -- 9 -- 20
Moss of Achnacree -- 87 -- 6 -- 73
Manse -- 87 -- 12 -- 96
New Selma -- 87 -- 1 -- 55
Port Bàn -- 72 -- 16 -- 7
Port an Fhraoich -- 72 -- 16 -- 9
Portan Oir -- 73 -- 5 -- 14
Port a' Chlaiginn -- 73 -- 5 -- 14
Poll nan Ròn -- 73 -- 5 -- 15
Park -- 73 -- 10 -- 27
Port Choluim-chille -- 73 -- 11 -- 29
Port a' Bhuiltin -- 86 -- 3 -- 45
Portan Duine -- 86 -- 4 - 48
Port Selma -- 87 -- 1 -- 55
Post Office -- 87 -- ?? -- ??
Port Mòr -- 88 -- 14 -- 105
Poll Fearna -- 88 -- 14 -- 105
Port na Mìne -- 88 -- 14 -- 108
Port-na-mine -- 88 -- 14 -- 108
Poll Fada -- 100 -- 2 -- 110
Poll Glas -- 100 -- 2 -- 110
Poll Creadha -- 100 -- 2 -- 110
Poll na Bèiste -- 100 -- 2 -- 110
Rudha Mòr -- 72 -- 8 -- 3
Rudha nam Blàr Boidheach -- 72 -- 16 -- 7
Rudha Miabhail -- 73 -- 5 -- 13
Rudha nam Faoileann -- 73 -- 5 -- 14
Rudha Teithil -- 73 -- 7 -- 17
Rudha Dearg -- 73 -- 7 -- 18
Rudha Mòr -- 73 -- 9 -- 24
Rudha Garbh -- 73 -- 10 -- 25
Rudha Riabhach -- 73 -- 10 -- 25
Rudha Fionn-Aird -- 86 -- 3 -- 45
Rudha Garbh-Aird -- 86 -- 8 -- 53

  Transcribers who have contributed to this page.

Alison James- Moderator, Bert

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.