OS1/33/16/87

Continued entries/extra info

[Page] 87
INDEX [Continued]

Name of Objects -- Page

Cnoc a' Bhràghad -- 53
Cnoc an Daimh -- 25
Cnoc an Diamh -- 58
Cnoc an Eich -- 74
Cnoc a' Gheodha Ruaidh -- 30
Cnoc an Uillt Tarsuinn -- 75
[Cnoc] Càrn an Léim -- 13
[Cnoc] Eileach na Claise -- 38
Cnoc Lochan nan Sac -- 34
[Cnoc] na Ba' Ruaidhe -- 49
[Cnoc na] Béiste -- 74
[Cnoc nam] Bràigh -- 68
[Cnoc na] Glaic Tarsuinn -- 44
[Cnoc nan] Gobhlachan Dubha -- 41
[Cnoc nan] Sgliat -- 18
[Cnoc nan] Tri-mile -- 7
[Cnoc nan] Uamh -- 63
[Coir' a'] Choin -- 24
Coir' a' Phris Ghil -- 55
Creag na Gaibhre -- 37
Creag Riabhach na Glugaiche -- 41
Dall -- 49
Dùnan Mòr -- 3
Duslic -- 4
Eilean a' Bhuilg -- 27
Eilean Dubh -- 50
Island Hoan -- 72
Eilean nan Glas-leac -- 13
An Fharaid -- 17
Fair Dhubh -- 60
Fashven -- 43
Fionn-leathad na Caorah -- 34
Freisgill -- 76
Geodha Bàn -- 18
Geodh' a' Bhàthaich -- 62
Geodh' a' Bhrideoin -- 76
Geodha Brat -- 80
Geodha Dearg -- 62
Geodha Dubh -- 14
Geodh' an Fhuarain -- 4
Gheoda Glas -- 4
Geodh' an Lochain -- 19
Geodh' nam Bàirneag -- 77
Geodha nam Bàirneach -- 65
Geodh nan Aidhean -- 77
Geodha Ruadh Fàil -- 5
Geodha nan Gobhlachan Dubha -- 21
Geodha Raineach -- 75
Geodha Ruadh an t-Seannabhaid -- 22
Geodha na Seamraig -- 7
Geodha Sligeach -- 12
Gob na Lice -- 18
Grave Yard (Site of) -- 72
Gualainn a' Chàirn -- 16
Gualainn a' Chàirn -- 16
Innisodhar -- 46
Kearvaig River -- 2
Keisgaig River -- 26
Kyle of Durness -- 60
Klourig -- 67
Leacach -- 51
Leac Fir Dhuirnis -- 17
Leac Buidhe -- 12
Leathad an Armailte -- 41
Lighthouse -- 3
Loch Airidh na Beinne -- 52
Loch a' Gheodha Ruaidh -- 21
Lochan nan Sac -- 34
Lochan nam Breac Buidhe -- 84
Lochan na Glaic -- 83
Lochan na Seilg -- 83
Lochan Riabhach -- 78
Loch Bad an Fheur-loch -- 48
Lochan Beul na Faire -- 33
Loch Eriboll -- 60
Loch Fada -- 84
Loch Keisgaig -- 25
Loch Meadie -- 58
Loch na Béiste -- 74
Loch nam Breac -- 45
Loch nan Clach Geala -- 83
Loch Dual -- 67
Loch nan Eun -- 78
Loch na Gainmhich -- 44
Loch na Glaic Tarsuinn -- 43
Loch na Glamhaichd -- 42
Loch na h-Innse Odhair - 46
Loch na Ra'fin -- 75
Loch na Seamraig -- 7
Loch na h-Uaighe -- 81
Loch Uaigh Yagaidh -- 67
Lòn a' Béiste -- 51
Maovally -- 43
Maovally Beg -- 23
Meall Sgribhinn -- 14
Mol Mhòr -- 62

  Transcribers who have contributed to this page.

KBMW- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.