OS1/28/40/82

Continued entries/extra info

[Page] 82

(Name Book)

INDEX

Name of Objects -- Sheet -- Page

Coille na Sròine -- 62 -- 17
Coir Allt a' Chabair -- 63 -- 50
Coir' Alltan a' Chleirich -- 62 -- 32
Coire Breac -- 64 -- 64
Coire Creag an Sgòir -- 63 -- 42
Coire Dearg -- 62 -- 19
Coire Dubh -- 63 -- 37
Coire Dubh -- 63 -- 38
Coire Dubh -- 64 -- 58
Coire Dubh a' Ghlas-chàrnaich -- 62 -- 9
Coire Dubh Lagaidh -- 63 -- 35
Coire Feachdach -- 64 -- 57
Coire Glas -- 63 -- 41
Coire Glas -- 64 -- 61
Coire Grand' -- 64 -- 57
Coire Lochan -- 63 -- 43
Coire Measach -- 63 -- 44
Coire Mhic-mhathain -- 63 -- 41
Coire Mòr -- 63 -- 53
Coire Mòr -- 65 -- 69
Coire Muilidh -- 62 -- 28
Coire Riabhach -- 63 -- 33
Coire Tom a' Choinnich -- 63 -- 37
Coire na Còlaich -- 64 -- 66
Coire na Féithe Riabhaich -- 63 -- 54
Coire an t-Socaich -- 63 -- 54
Coire na Feòla -- 63 -- 44
Coire nam Fuaran -- 64 -- 57
Coire nan Clach -- 64 -- 67
Coire nan Con -- 63 -- 53
Contin (Parish Name) -- 62 -- 1
Creag Bealach nan Cuilean -- 63 -- 36
Contullich Burn -- 65 -- 74
Creag Beinn na Diollaide -- 64 -- 63
Creag Thearais -- 62 -- 18
Creag Ruadh -- 65 -- 70
Cuilishie -- 64 -- 59
Culzie Lodge -- 64 -- 57

  Transcribers who have contributed to this page.

KBMW- Moderator, Kate51- Moderator

  There are no linked mapsheets.