OS1/28/36/185

Continued entries/extra info

[page] 185
(NAME BOOK).
INDEX.

Name of Objects -- Sheet -- Page
Sròn Meallan a’ Ghamhna -- 19a -- 66.
Sròn Uilleim -- 19a -- 37.
Sròn a’ Chùirn Deirg -- 19 -- 79.
Sròn a’ Gheodha Dhuibh -- 19a -- 30.
Sròn an Dùn-chàirn -- 12a -- 6.
Sròn na Cléite -- 19a -- 43.
Sròn na Gaoith -- 31 -- 93.
Sròn na h-Ard-iolaich -- 19a -- 42.
Sròn nan Oban -- 19a -- 64.
Stac Buidhe -- 19a -- 27.
Stac Dubh -- 19a -- 28.
Stac Ruadh -- 19a -- 40.
Sùil na Gainimh -- 19a -- 32.
The Minch -- 19a -- 60.
Tobar an Drainc -- 19a -- 49.
Toll Ainich -- 33 -- 166.
Toll a’ Mhadaidh -- 33 -- 168.
Tuirnaig -- 32 -- 119.
Tòrr Mòr -- 19a -- 51.
Uamh Caolas an Fhuaraidh -- 19a -- 38.
Uamh Mhòr -- 19a -- 62.
Uamh a’ Bhuntàta -- 12a -- 24.
Uamh an Tuill -- 19a -- 34.
Uamh nan Deargann -- 19a -- 34.
Udrigle -- 19 -- 78.
Uidh Driseach -- 19a -- 58.
Uidh an t-Sean-inbhir -- 19a -- 29.
Uidh na Locha Moire -- 19a -- 49.
Uisge Toll a’ Mhadaidh -- 33 -- 146.

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.