OS1/28/36/173

Continued entries/extra info

[page] 173
(NAME BOOK).
INDEX.

Name of Objects -- Sheet -- Page
Allt a’ Gharaidh -- 19a -- 44.
Allt a’ Ghlinne Chruim -- 32 -- 108.
Allt an Achaidh -- 33 -- 161.
Allt an Achaidh Ghairbh -- 19 -- 72.
Allt an Easain -- 19 -- 82.
Allt an Eilich -- 33 -- 159.
Allt an Fheadain -- 19a -- 51.
Allt an Fhéidh -- 19a -- 43.
Allt an Leth-chreig -- 19a -- 44.
Allt an Loch Fhada -- 33 -- 139.
Allt an Lochain Sgeireich -- 31 -- 98.
Allt an Ruidh Mhaoil -- 33 -- 135.
Allt an t-Sean-chreig -- 19a -- 29.
Allt an t-Slagain -- 19 -- 68.
Allt an t-Slugain -- 32 -- 107.
Allt na Claise Càrnaich -- 19 -- 83.
Allt na Cléite -- 19a -- 45.
Allt na Cluaine -- 19a -- 44.
Allt na Coille -- 32 -- 120.
Allt na Coireig Riabhaich -- 33 -- 164.
Allt na Craoibhe-caoruinn -- 33 -- 160.
Allt na Crìche -- 19a -- 48.
Allt na Crìche -- 32 -- 114.
Allt na Doire Duibhe -- 31 -- 90.
Allt na Doire Léithe -- 19 -- 79.
Allt na Féithe Cuilceich -- 31 -- 90.
Allt na Féithe Dereich -- 31 -- 91.
Allt na Glaic Caoile -- 33 -- 161.
Allt na Glaic Cuilceich -- 19a -- 61
Allt na Glaic-fearna -- 32 -- 118.
Allt na h-Ard Eilig -- 19 - 73.
Allt na h-Innse Loisgte -- 32 -- 129.
Allt na h-Uamhaidh Mòire -- 19a -- 33.
Allt na Teangaidh Fiadhaich -- 32 -- 133.
Allt nan Dailthean -- 32 -- 120.

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.