OS1/27/14/2

Continued entries/extra info

[Page] 2

Names of Objects -- Page
Cnoc Mór -- 39
D
Druim na h-Airde -- 17
Druim nan Càrnan -- 29
Druim nan Airidhean Ùra -- 42
Cruim Chlachan Clasa -- 43
F
Feadan Shiorrabhig -- 13
Feadan Choduil -- 17
Feith Ghlutach -- 42
G
Geodha Ruadh -- 8
Geodha nan Calaman -- 9
Gearraidh -- 9
Geodha na Muic -- 10
Geodha Ruadh Bun a Ghàraidh -- 14
Geodha Nighean Iain -- 16
Geodhachan Béaga -- 22
Geodh' an Fhithich -- 25
Geoile Chròic -- 40
L
Loch Dúbh na h- Aird -- 12
Loch Sminig -- 18
Lower Loch Hatravat -- 30
Loch More Barvas -- 37
Lochan Sgeireach -- 43
Lochan Dúbha -- 44
M
Moine Dhonnachaidh -- 20
Meadhadal Mhor -- 24
Moin' Ard -- 44

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.