Place names

50 place names

PlacenamePage
FREE CHURCH [Kinrossie]OS1/25/17/8
HARRY'S WELLOS1/25/17/18
HOOLMYREOS1/25/17/28
HORSEINCHOS1/25/17/15
KINNOCHTRY BURNOS1/25/17/3
KINROSSIEOS1/25/17/10
KIRKTON OF COLLACEOS1/25/17/18
MACBETH'S WELLOS1/25/17/28
MANSE [Kinrossie]OS1/25/17/11
MAUSOLEUM [Kirkton of Collace]OS1/25/17/19
MILNTONOS1/25/17/3
MOUND [Flowerdale]OS1/25/17/11
NEWBRIDGEOS1/25/17/20
NEWHALLOS1/25/17/17
NEWTOFTOS1/25/17/7
PARKNOOKOS1/25/17/7
REDSTONE SMITHYOS1/25/17/3
SAUCHER [farm]OS1/25/17/7
SAUCHER [village]OS1/25/17/7
SCHOOL [Kirkton of Collace]OS1/25/17/19