OS1/17/34/88

Continued entries/extra info

[Page] 88
(Name Book).
INDEX.

Names of Objects -- Page
Poll a’ Gharbh Fheàrna -- 3
Poulary -- 12
River Garry -- 33
River Kingie -- 26
Rudha Cheanna Mhuir -- 60
Rudha Dubh nam Fiadh -- 4
Ruige Allt a’ Chuirn -- 6
Ruighe an Achaidh Bhric -- 50
Ruighe Choire nan Easaichean -- 17
Ruighe na Beinne -- 73
Ruighe na h-Airidh -- 6
School -- 42
Sean Mheall -- 81
Sgòr Choinich -- 52
South Ardachy -- 37
Sròn a’ Choire Ghairbh -- 82
Sron Ghorm-achadh an t-Seilich -- 48
Sròn an Fheàrna -- 53
Sròn Bhreac -- 78
Sròn Coire nan Each -- 41
Sròn na Geig Salaich -- 16
Teang' a’ Choire Odhair -- 70
Teangan na Cas Ruith -- 8
Teangan Uire -- 29
Tom an Doire Dhuinn -- 10
Tom Bàn -- 32
Tomdown Inn -- 32
Tòrr a’ Gharbh Uillt -- 28
Tòrr na Carraigh -- 34
Torran Darach -- 18
Uillt Coire an Eich -- 46
Uillt Ghiubhais -- 22

  Transcribers who have contributed to this page.

Bizzy- Moderator

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.