Place names

85 place names

PlacenamePage
COALPITDENOS1/13/16/10
COALTOWN OF BURNTURKOS1/13/16/29
COALTOWN QUARRY (Sandstone)OS1/13/16/17
CROSSHOUSESOS1/13/16/21
DAMS [houses]OS1/13/16/23
DAMSFOLDOS1/13/16/26
DEVONOS1/13/16/33
DEVON COMMON (District)OS1/13/16/33
DEVON COMMON (Farm)OS1/13/16/33
DOWN LAWOS1/13/16/19
DOWNFIELDOS1/13/16/19
DOWNFIELD COALPITOS1/13/16/12
DRUMMY WOODOS1/13/16/27
DYKEHEADSOS1/13/16/43
FOGGYBUTTOS1/13/16/9
FORT (Remains of) [Bowden Hill]OS1/13/16/18
FORT (Remains of) [Down Law]OS1/13/16/18
FORT (Remains of) [Down Law]OS1/13/16/22
FORTHAR LIME WORKSOS1/13/16/32
FRONTHILLOS1/13/16/13