Place names

134 place names

PlacenamePage
PLACE OF BONHILLOS1/9/4/61
POACHY GLENOS1/9/4/62
POST OFFICE [Jamestown]OS1/9/4/42
RED BURNOS1/9/4/64
Red BurnOS1/9/4/1
REDBURN COTTAGEOS1/9/4/64
Redburn PlantationOS1/9/4/5
REDCRAIGOS1/9/4/43
Redhouse Public HouseOS1/9/4/2
RINGOS1/9/4/46
ROSEHEADOS1/9/4/37
RoundhillOS1/9/4/15
RUCHETMOSS BURNOS1/9/4/45
SCHOOLOS1/9/4/55
SCHOOL [Jamestown]OS1/9/4/44
Site of Burial GroundOS1/9/4/8
Site of CastleOS1/9/4/24
Site of CHAPEL [Auchinheglish]OS1/9/4/7
STONEYMOLLANOS1/9/4/35
Stoneymollan MuirOS1/9/4/15