Place names

234 place names

PlacenamePage
HOLMHEADOS1/3/32/92
HOLMSOS1/3/32/92
KAIMHILLOS1/3/32/43
KILBANES BURNOS1/3/32/34
KILBANES LAWOS1/3/32/33
KILBIRNIE HOUSE (In Ruins)OS1/3/32/89
KILBIRNIE LOCHOS1/3/32/105
KILBIRNIE LOCHOS1/3/32/110
KILBIRNIE PLACEOS1/3/32/76
KILBIRNIE RAILWAY STATIONOS1/3/32/112
KILBIRNIE [parish]OS1/3/32/9
KILBIRNIE [village]OS1/3/32/79
KING'S BURNOS1/3/32/27
KIRKSTEADSOS1/3/32/69
KIRNHOLEOS1/3/32/52
LADESIDEOS1/3/32/80
LADY BURNOS1/3/32/49
LADY BURNOS1/3/32/28
LADYLANDOS1/3/32/53
LADYLAND BRIDGEOS1/3/32/50