Place names

208 place names

PlacenamePage
IRON MANOS1/1/80/52
JANETS SKELLYISOS1/1/80/60
KAIM HILLOS1/1/80/37
KIPPET HILLSOS1/1/80/40
KIRKTON OF SLAINSOS1/1/80/70
KNAPSLEASKOS1/1/80/21
LADIES' BRIGOS1/1/80/20
LITTLE BLIND MANOS1/1/80/49
LITTLE COLLIESTONOS1/1/80/70
LITTLE CRAIGOS1/1/80/53
LITTLE LOCHOS1/1/80/36
LOCHLUNDIEOS1/1/80/10
LOCHLUNDIE MOSSOS1/1/80/11
LONG CRAIGOS1/1/80/43
LONG POTOS1/1/80/65
LONG SHANKOS1/1/80/65
LOUPING STANEOS1/1/80/66
LOUSYLAWOS1/1/80/75
LOW TOWNOS1/1/80/75
LUM CAVEOS1/1/80/59